Okul Heyecanım Teması Konu anlatımları

OKUL HAZIRLIKLARI

Okulda yeni bilgiler öğrenir, yeteneklerimizi ve becerilerimizi geliştiririz. Bunun için bizlere bazı görev ve sorumluluklar düşer. Okula hazırlıklı gitmek görev ve sorumluluklarımızdan biridir.

 

-       Ödevlerimizi zamanında ve eksiksiz yapmalıyız.

-       Okul çantamıza gerekli araç gereçleri yerleştirmeliyiz.

-       Zamanında yatıp, zamanında kalkmalıyız ve okula geç kalmamalıyız.

-       Okul giysilerimizi akşamdan hazırlamalıyız.

Okul hazırlıkları, düzenli olmamızı ve derslerimizi daha iyi anlamamızı sağlar. Böylece daha başarılı oluruz.

 

BENZERLİK VE FARKLILIKLAR DOĞALDIR

            Görünüş ve yapı bakımından ortak yönleri olanlara benzer, ayrı yönleri olanlara farklı denir.” Benzerlik” ve “farklılık” ifadeleri insanlar için de kullanılır.

            İnsanların fiziksel özellikleri, hoşlandıkları, yetenekleri arasında benzerlikler ve farklılıklar vardır. İnsanlar arasında farklılıkların olması bir olumsuzluk değildir.

            Okuldaki arkadaşlarımızla saç ve göz renklerimiz, boyumuz, ağırlığımız benzer ya da farklı olabilir. Beceri ve yeteneklerimizden de benzer ve farklı olanlar olabilir. Farklılık ve benzerliklerin olması doğaldır.

 

ARKADAŞLARIMIZI SEÇERKEN

            Birbirine karşı sevgi, saygı ve anlayış gösteren kişilerden her birine arkadaş denir.

            Arkadaşlarımız hayatımızda önemli bir yer tutar. Arkadaşlarımızla birlikte oyun oynar, ders çalışırız. Onlarla duygularımızı paylaşırız. Birlikte eğlenir, mutlu olur, üzülürüz.

            Yaşamımızın büyük kısmını birlikte geçirdiğimiz, birçok şeyi paylaştığımız arkadaşlarımızı iyi seçmeliyiz. İnsanların arkadaşlarında bulunmasını istediği özellikler genellikle;

 

            çalışkanlık              yardımseverlik                 iyimserlik

samimiyet               güvenilirlik                     akıllılık

saygı             hoşgörü                       cesurluk

dürüstlük        anlayış                         uyumluluk

 

Günlük yaşamımızda bazı davranışlarımıza dikkat ederek arkadaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. İşte size birkaç ipucu:

✷ Her zaman güler yüzlü olalım.

✷ Arkadaşımızın duygularını anlamaya çalışalım.

✷ Arkadaşlarımızın yanlış davranışları olduğunda onları uyaralım.

✷ Arkadaşlarımıza onları sevdiğimizi söyleyelim.

✷ Yardım istediklerinde onlara yardım edelim.

✷ Eleştirilerini hoş karşılayalım.

✷ Paylaşımcı ve güvenilir olalım.

✷ Sorunlarımızı kavga etmeden, konuşarak çözelim.

 

OKULDA İLETİŞİM KURARKEN

            Zamanımızın büyük bir bölümünü okulda geçiririz. Burada öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız ve okul çalışanlarıyla birlikte oluruz. Bu insanlarla sürekli iletişim kurarız. İletişim kurarken uygun davranışlarda bulunmalıyız.

            Öğretmenlerimize karşı her zaman saygılı olmalı, sözlerini dikkatle dinlemeliyiz. Öğretmenimize “siz” diye hitap etmeliyiz. Okul çalışanlarına karşı saygılı davranmalı, onların işlerini kolaylaştırmalıyız. Arkadaşlarımızla iyi ilişkiler kurmalıyız. Konuşmalarımızda nezaket ifadeleri kullanmalıyız. Onlara karşı hoşgörülü olmalıyız. Sözlerini kesmeden dinlemeliyiz. Arkadaşlarımızla yardımlaşmalıyız.

 

DUYGULARIMIZI SÖYLÜYORUZ

            Duygular; belirli bir olay, durum ya da kişilerin iç dünyamızda uyandırdığı mutluluk, korku, kızgınlık, üzüntü gibi hislerdir. Bir arkadaşımızdan hediye alınca mutlu oluruz. Bir oyunu kazandığımızda seviniriz. Beklemediğimiz, ani olaylarda korkabiliriz. Arkadaşımızla sorun yaşadığımızda üzülebilir, haksızlığa uğradığımızda kızabiliriz.

Duyguları paylaşmak bir ihtiyaçtır. Önemli olan duygularımızı uygun şekilde ifade etmektir. Kızgınlık olumsuz bir duygudur. Kızgın olduğumuzda kontrolümüzü kaybedersek kendimize ve çevremizdeki insanlara zarar verebiliriz. Kızgın olduğumuzda nasıl davranacağımızı bilirsek bu duygunun ilişkilerimizi etkilemesini engelleyebiliriz. Kızgın olduğumuzda,

✷ Sakin olmaya çalışmalıyız.

✷ Derin derin nefes almalıyız.

✷ Asla kötü sözler söylememeliyiz.

✷ Sesimizi yükseltmemeliyiz.

✷ Şiddete başvurmamalıyız.

✷ Duygularımızı nazik ifadelerle söylemeliyiz.

 

YANLI DAVRANIŞ

            Yanlı davranış, olaylar karşısında taraflı davranış göstermektir. Örneğin, arkadaşımız haksız olduğu hâlde onu sevdiğimiz için haklıymış gibi davranmak, insanlara lakap takmak, onların özellikleriyle alay etmek, dışlamak yanlı davranışlardır. Yanlı davranışların nedeni, duygularımızın bizi etkilemesi, olayları iyi anlamamak olabilir. Bu tür davranışlar ilişkilerimizin bozulmasına neden olur. İnsanların güvenini kaybederiz. Bu nedenle yanlı davranışlardan kaçınmalı, herkese saygı duymalıyız.

 

DUYARLI OLMALIYIZ

Gün boyunca insanlarla iletişim kurarız. İletişim kurarken insanları kırmamaya, onlara karşı kibar davranmaya özen göstermeliyiz. İletişim kurduğumuz insanların ihtiyaçlarına, sorunlarına karşı düşünceli davranmamız gerekir. Bu davranış şekli duyarlı olmaktır. Örneğin, kendisine şaka yapılmasını istemeyen arkadaşımıza şaka yapmamalıyız.

 

SORUNLARIMI ÇÖZEBİLİYORUM

Çevremizdeki insanlarla aramızda sorunlar yaşayabiliriz. Öğretmenimiz, arkadaşlarımız, okul çalışanları ile ilişkilerimizde de sorunlar olabilir. Sorunlarımızı tam olarak belirlemek, onları çözmemize yardımcı olur. Sorunlarımız yokmuş gibi davranmak yerine çözmek için çaba harcamalıyız. Doğru çözüm yöntemi uygulamak, bizi en iyi sonuca götürür. İşte size örnek bir çözüm yöntemi:

Sorun Çözme Yöntemi:

1. Sorunu tanımlayınız.

2. Kimlerden yardım alacağınızı belirleyiniz.

3. Çözüm yollarını düşününüz.

4. Uygun çözüm yoluna karar veriniz.

5. Kararı verdiğiniz çözüm yolunu uygulayınız.

Yukarıdaki çözüm yolunu kullanarak örnek bir sorunu çözelim:

Sorun: Gamze, sabahları zamanında uyanamamaktadır. Bu yüzden okula geç kalmakta, ders başladıktan sonra sınıfa girmektedir. Derse geç geldiğinden ilk dersleri pek anlayamamaktadır. Bu da başarısını etkilemektedir. Öğretmeni Gamze’yi birkaç kez uyarmıştır.

 

1-    Sorunun tanımı

 

2-   Kimlerden yardım alabilirim?

 

3-   Çözüm yolları

 

 

 

 

 

4-   Karar verilen çözüm yolları

 

 

 

5-   Çözüm yolunun uygulanması

 

 

 

OKULUMUN VE SINIFIMIN KROKİSİ

Okulumuzun yerini belirtmek için adres bilgilerinin yanı sıra krokiden de yararlanabiliriz. Kroki, bir yerin kuş bakışı görünüşünün ölçüsüz olarak kâğıt üzerine küçültülerek çizilmesidir. Kuş bakışı görünüş ise bir yerin yüksekten görünümüdür.

Okulun krokisi çizilirken, okul çevresindeki yollar, binalar belirlenir. Bu yapılar kare, dikdörtgen, üçgen gibi geometrik şekillerle bir kâğıt üzerine çizilir. Krokide ölçü aranmaz. Kroki ile ilgili bilgilerimizi kullanarak sınıfımızın da krokisini çizebiliriz.

OKULUMUN TARİHİ

            Okul, insanların eğitim, öğretim gördüğü kurumlardır. Her kurumun bir tarihi vardır. Biz de okulumuzun tarihini araştırabiliriz. Okulumuzun tarihini öğrenmek için şu konuları araştırabiliriz:

◆ Okulumuz adını nereden almıştır?

◆ Okulumuz ne zaman yapılmıştır?

◆ Okulumuzda yetişmiş ünlü, önemli kişiler kimlerdir?

◆ Okulumuzun binası eskiden farklı bir amaç için kullanılmış mıdır?

Araştırma yaparken okul kütüphanesinden, okul çalışanlarından, okulun tarihi ile ilgili bilgisi olan büyüklerden bilgi alabiliriz.

OKUL VE SINIF EŞYALARI

İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak için birçok eşya kullanırlar. Bu eşyalardan bazıları herkes tarafından kullanılır. Okul ve sınıf eşyaları da bu şekilde kullanılan eşyalardandır. Okul ve sınıf eşyaları kişisel eşyamız değildir. Okulda bulunan herkes bu eşyaları kullanabilir. Dolaplar, sıralar, haritalar vb. ortak kullanılan eşyalardır. Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmalıyız. Başkalarının da bizim gibi bu eşyalardan yararlanacağını unutmamalıyız. Ayrıca okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmak okul bütçesine katkı sağlar.

Örneğin, arkadaşlarınız sınıfta top oynadı. Yanlışlıkla sınıfın camı kırıldı. Kış mevsimindesiniz ve üşüdünüz. Soğuk ortamda nasıl ders yapacaksınız? Kırık cam parçaları sınıftaki arkadaşlarınıza zarar verebilir. Böyle bir sorunla karşılaştığınızda öğretmeninize ya da okul çalışanlarına haber vermelisiniz.

KAZANMAK VE KAYBETMEK

            Belli bir amacı, kuralı olan eğlenceli etkinliklere oyun denir. Oyun oynayarak eğleniriz. Oyunlar yaratıcılığımızı, düşünme yeteneğimizi artırır. Arkadaşlıklarımızı geliştirir. Oyunlarda kazanmak kadar kaybetmek de doğaldır. Oyunu kaybetmek, kurallara uymamak ya da gerekli davranışlarda bulunmamaktan olabilir. Oyunu kaybettiğimiz zaman üzülmemeli, niçin kaybettiğimizi düşünmeliyiz. Oyunların eğlenmek için oynandığını unutmamalıyız.

OKUL KURALLARINA UYMAZSAK

            Okullar toplu olarak yaşadığımız yerlerdir. Toplu yaşanan her yerde olduğu gibi okulda da uyulması gereken kurallar vardır.

Okul Kuralları

✷ Okula zamanında gelmek

✷ Okul ve sınıf eşyalarını özenli kullanmak

✷ Yerlere çöp atmamak

✷ Koridorlarda koşmamak

✷ Okul çalışanlarına karşı saygılı olmak

Okul kurallarına uyulmadığında sorunlarla karşılaşabiliriz. Örneğin, koridorda koşarsak bir arkadaşımızın düşüp kaza geçirmesine neden olabiliriz. Böyle bir sorunla karşılaştığımızda arkadaşımızdan özür dilemeliyiz. Büyük bir kaza olduysa hemen öğretmenimize haber vererek gerekli tedavinin yapılmasını sağlamalıyız. Okul kuralları okulda düzeni sağlamak için konulmuştur. Bu nedenle okuldaki herkesin uyması gerekir.


 

 

Son değiştirme: 30 Aralık 2012, Pazar, 21:41