Zıt anlamlı kelimeler listesi

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI KELİMELER

 

SÖZCÜK

ZIT ANLAMI

SÖZCÜK

ZIT ANLAMI

SÖZCÜK

ZIT ANLAMI

SÖZCÜK

ZIT ANLAMI

SÖZCÜK

ZIT ANLAMI

Acemi

Usta

Cömert

Cimri

Islak

Kuru

Pozitif

Negatif

Atılgan

Çekingen

Acı

Tatlı

Çalışkan

Tembel

İç

Dış

Sabah

Akşam

Azalmak

Çoğalmak

Tok

Çarpma

Bölme

İleri

Geri

Sade

Gösterişli

Borç

Alacak

Açık

Kapalı

Çukur

Tümsek

İlk

Son

Sağ

Sol

Bağımsızlık

Tutsaklık

Ağır

Hafif

Dert

Derman

İlkel

Modern

Sağlam

Çürük

Doğal

Yapay

Ağlamak

Gülmek

Dik

Eğik

İnce

Kalın

Saldırı

Savunma

Dahil

Hariç

Ak

Kara

Doğu

Batı

İndirim

Zam

Sert

Yumuşak

Esaret

Özgürlük

Akıllı

Aptal

Doğru

Yanlış

İniş

Çıkış

Sevinç

Üzüntü

Evet

Hayır

Aktif

Pasif

Dost

Düşman

İyi

Kötü

Sıcak

Soğuk

Kar

Zarar

Alçak

Yüksek

Duru

Bulanık

İyimser

Kötümser

Sık

Seyrek

Kıtlık

Bolluk

Alıcı

Verici

Deniz

Kara

Kabul

Red

Siyah

Beyaz

Kuzey

Güney

Almak

Vermek

Derin

Sığ

Kalabalık

Tenha

Somut

Soyut

El(yabancı)

Tanıdık

Alt

Üst

Dik

Eğik

Katı

Sıvı

Soru

Cevap

Uyumak

Uyanmak

Artı

Eksi

Erkek

Kadın

Kaybetmek

Bulmak

Temiz

Kirli

Deli

Akıllı

Arka

Ön

Erken

Geç

Keder

Neşe

Toplama

Çıkarma

Bayat

Taze

Aşağı

Yukarı

Evcil

Yabani

Kibar

Kaba

Ucuz

Pahalı

Ham

Olgun

Aydınlık

Karanlık

Fazla

Eksik

Kolay

Zor

Uzak

Yakın

Dert

Derman

Aynı

Farklı

Galip

Mağlup

Kurnaz

Saf

Uzun

Kısa

Cılız

Gürbüz

Az

Çok

Gece

Gündüz

Masum

Suçlu

Üretim

Tüketim

Başlamak

Bitirmek

Azami

Asgari

Gelir

Gider

Nazik

Kaba

Yaramaz

Uslu

Helal

Haram

Barış

Savaş

Gelmek

Gitmek

Neşeli

Üzgün

Yarar

Zarar

Beyaz

Siyah

Başlamak

Bitirmek

Genç

Yaşlı

Oturmak

kalkmak

Yaş

Kuru

Ak

Kara

Bekar

Evli

Geniş

Dar

Ödül

Ceza

Yaz

Kış

Yer

Gök

Bembeyaz

Simsiyah

Gerçek

Sahte

Ölü

Diri

Yeni

Eski

Donuk

Parlak

Bol

Kıt

Gidiş

Dönüş

Önce

Sonra

Zengin

Fakir

Keder

Neşe

Bolluk

Kıtlık

Güzel

Çirkin

Övmek

Yermek

Taze

Bayat

Derin

Sığ

Boş

Dolu

Hatırlamak

Unutmak

Öz

Üvey

Tek

Çift

İyimser

Kötümser

Büyük

Küçük

Helal

Haram

Pahalı

Ucuz

Yüksek

Alçak

Aşağı

Yukarı

Cesur

Korkak

Hızlı

Yavaş

Parlak

Mat

Zayıf

Şişman

Gelmek

Gitmek

Son değiştirme: 3 Ocak 2013, Perşembe, 20:30