Eş sesli kelime listesi

 

 1. ak                                                                          
 2. al
 3. alçak(hain, aşağılık)
 4. alay(topluluk-dalga geçme)
 5. altı
 6. an
 7. ar(yüzey ölçüsü birimi-utanma duygusu)
 8. ara
 9. aralık                                                                     
 10. as(alt derecede olan)
 11. asma
 12. at
 13. atlet
 14. ay
 15. bağ
 16. bar(hava basıncı ölçü birimi-Erzurum oyunu-eğlence yeri)
 17. basma
 18. baş
 19. bel
 20. ben
 21. bez                                                 
 22. bin
 23. boğaz                                            
 24. boy
 25. boz
 26. burun
 27. cephe
 28. çal
 29. çay
 30. çek
 31. çıkar
 32. çile
 33. dal
 34. dik                                              
 35. dil
 36. divan
 37. diz
 38. doğru
 39. dolu
 40. don
 41. duy(lambanın takıldığı yer)
 42. düş
 43. düşünce
 44. ek                                             
 45. ekim
 46. ekmek
 47. el
 48.  er
 49. etek(dağın alt kısmı)
 50. garip(kimsesiz-acayip)
 51. geç                                          
 52. gelin
 53. göz               
 54. gül                                                                      
 55. in
 56. it
 57. kaç
 58. kalın
 59. kan
 60. kanepe
 61. kap
 62. kar(karıştırma)
 63. kara                                             
 64. kat                
 65. kaz                     
 66. kazma
 67. kır
 68. kıta
 69. kız
 70. konak(saçtaki kepek)
 71. koru(küçük orman)
 72. koy
 73. kurum
 74. kuşak
 75. mat
 76. mil(şiş-uzunluk ölçüsü birimi)
 77. ocak
 78. öğüt
 79. parti
 80. pazar
 81. saç
 82. saçma
 83. sağ
 84. sap(tutacak-dön,git)
 85. sal
 86. say
 87. saz
 88. sefer(defa-savaş-seyahat)
 89. ser(baş)
 90. serin                        
 91. sır(aynalarda kullanılan parlak madde)
 92. sıra
 93. soy
 94. taç(futbolda topun çizgi dışına çıkması)
 95. top
 96. var(ulaşmak)

        101.yağ

         102.yan

         103.yar                                

         104.yaş                                                 

         105.yat

         106.yay  

         107.yaz

      108 .yazma

    109. yedi

    110.yemek

     111. yer

     112.yol

     113.yurt

     114.yüz                                                                                                 

     115.zar

Son değiştirme: 7 Ocak 2013, Pazartesi, 07:29